bestuursorgaan

Ledenlijst van het bestuursorgaan (raad van bestuur), met vermelding functies:
  • – Bryon Ivo, voorzitter
  • – El Akel Najib, ondervoorzitter
  • – Lemahieu Herman, secretaris
  • – Magerman Veerle, penningmeester
  • – Pirson Leentje, bestuurder
  • – Vandervelde Hilde, bestuurder

geen berichten meer mogelijk