Een maskertje voor …

School/Organisatie informatie

School/Organisatie: Kameleon

Jaar: 2012-2013   /   Trimester: tweede   /   Leerjaar: 5de leerjaar

Aantal leerlingen: jongens: 0   /   meisjes: 0


Leerkracht/Begeleider: ?

Begeleidend artiest: Wim Carels


Atelier informatie

Atelier: beeld

Omschrijving van de activiteit:


Summiere voorbereiding (inhoud):


Eindtermen en doelstellingen:


Beginsituatie (leerlingen): voorbereiding in klas:


Verfijning leerplandoelen: evaluatie activiteit:


Materialen: extra nodig:Artiest visie klik hier

Doelstelling:

Een maskertje voor ...
Driedimensionale figuren maken vertrekkende vanuit
meetkundige grondvlakken
opbouw met zijvlakken tot meetkundige volumes
door samensmelting van deze volumes een masker samenstellen.
na vervaardiging van de armatuur, skelet wordt er met gomband en papier een beschilderbare bedekking aangebracht.
Maskers worden daarna beschilderd en daarna op een staketsel aangebracht.
De dragers worden ook versierd met organische elementen


Leerdoel:

door assemblage van verschillende meetkundige vormen een figuur opbouwen
verbindingen maken door reigtechnieken
plooien en knippen van vormen

Overplaktechniek gomband en papier mache
werken met acrylverf
kleuren mengen


Vakoverschrijdend:

in te vullen door de beeldenstorm artiest
meetkunde
plastische opvoeding:
Cobra, Kunisme, Braque, Picasso
de kinderen die deelnamen aan het atelier geven later in de klas instructie aan de andere klasgenoten zodat zij onder de leiding van de ervaren leerling en de leerkracht de opdracht ook kunnen uitvoeren.

wereldorientatie:
primitieve culturen
etnische kunst kunst in functie van: geloof bijgeloof magie
etnische kunst

Multimedia technieken:
Leerlingen delen hun resultaten via website


Lerarenparticipatie:

Leerkracht maakt in de klas een muur met afbeeldingen van maskers voor allerlei maskers
in eenvoudige zinnen geven de kinderen weer waartoe welk masker geschikt is.
Op een wereldkaart markeren zij de maskermakers op een leuke manier

Leerkracht helpt mee met de kinderen bij het verknippen van de basisvormen in kippengaas
de leerkracht waakt mee over het juist materiaal gebruik;
vb. afspraken maken hoe er gewerkt wordt de droge werktafel / de natte werktafel
verven met acrylverf vergt wel enige voorzorgen.
Leerkracht neemt nota van de te volgen stappen.

Leraar waakt er over dat hij genoeg materiaal heeft voor het verslag via onze website


Rugzak:

Leerkracht neemt het onafgewerkte materiaal mee naar de school om een aantal stappen verder uit te werken. De kinderen die deelnamen aan het atelier geven later in de klas instructie aan de andere klasgenoten zodat zij onder de leiding van de ervaren leerling en de leerkracht de opdracht ook kunnen uitvoeren. Leraar zorgt voor klasverslag


Buurtbetrokkenheid:

Langzaam aan werken we aan materiaal dat wij kunnen inzetten tijdens buurtfeesten in de wijk. Beeld je in een schoolstoet met maskers uit allerlei windstreken en met een reus uit Kuregem. Wie gaat ons leren stappen in de stoet wie schrijft en zingt het reuzenlied.


Schoolbetrokkenheid:

De maskermuur is prominent aanwezig in de klaslokalen en als het even kan in aangrenzende ruimtes.


Ouderbetrokkenheid:

Beeldenstorm heeft een naaiatelier, kinderen uit dit creaatelier nodigen hun mama uit om samen met onze meester kleermaker sierlijke franjes te maken om te bevestigen aan dit masker.


Afspraken:

Leerkracht participeert actief aan het atelier, hij/zij dient er wel over te waken dat het de idéé is en blijft van de leerling, leerkracht heeft eerder een assisterende functie dan een corrigerende functie


Referenties:

website Cobra, kubisme, Picasso, Braque, schatten uit het Afrika museum, schatten van het museum voor volkerenkunde, Le primitivisme dans l'art du 20 siècle.


Technieken:

Knippen
assembleren
reigen en knopen


Materialen:

kipengaas
gomband
recipiënten
sponsjes
kniptangetjes
ijzerdraad
penselen
houlijm

Klik hier, om deze post aan te passen.

geen reacties meer mogelijk