sociale economie – deel 2

3. Doelloosheid en het daaruit volgend buitensporig gedrag
Beeldenstorm wil ook corrigeren.

De samenwerking met het Justietiehuis (Elsene) en de centra voor gemeenschapsdiensten (alternatieve straffen jeugd Magic asbl) maken van Beeldenstorm een plek waar wonden kunnen helen. De dader wordt ingeschakeld in een sociaal weefsel en dient een aantal taken, uitdagingen, te ondergaan. Er worden zinvolle verwachtingen aan hem gesteld. Hij/zij dient zich in te passen in een organogram en dient te presteren. Zowel binnenhuis als buitenhuis wordt er discreet met het verleden omgegaan. Na de straf worden de bevindingen afgewogen. Dit heilzame verhaal tussen kunstenaar, hulpverlener, passanten en klanten van Beeldenstorm en de buurt maakt van stropers boswachters.

4. De éénzijdige culturele beleving en het engangement verbonden aan een religieuze zuil

De cultuurbeleving in Kuregem wordt voornamelijk geclaimd door de Moslimgemeenschap. Vrijetijdsbeleving en sociaal engagement worden vooral vanuit deze geloofsovertuiging geïnspireerd. De invulling is bijgevolg nogal éénzijdig en het sociaal engagement van de mensen ontpopt zich enkel binnen de muren van deze religieuze gemeenschap. De toegangspoort naar een ruime en pluralistische cultuurbeleving is dus de schoolpoort.

Cultuurbeleving op maat

Met de opzet Beeldenstormschool worden school en vrijetijdsbeleving aan elkaar geklonken. Van bij het opstarten zal minstens even veel aandacht gaan naar de naschoolse beleving en begeleiding van het kind. Ouders en kinderen worden dagdagelijks geconfronteerd met de voorbereidingen en de uitvoeringen van verschillende producties in ons huis. Het klassieke idee van de academie wordt omgebogen tot een actieve kunstbeleving in de buurt.  Afgestudeerden aan kunsthogescholen brengen hun eerste productie in onze wijk. Initiatieven zoals Beeldenstorm TV omvatten wijkreportages

5. Intergenerationeel / Producties

Voortdurend dienen we bruggen te slaan tussen jeugd, jongvolwassenen, volwassenen, medioren, senioren.  Transversaal en hybride werken.

 • Beeldenstorm TV is het jongste initiatief van vzw Beeldenstorm, waarbij wij op een kleinschalige doch professionele manier uitzendingen willen maken  met een intergenerationeel en multicultureel publiek. We willen deze programma’s, die we draaien in het Brusselse en waarbij we de positieve kant en multicultiraliteit in de kijker willen zetten, aanbieden aan de regionale televisie, het digitale net en aan de Brusselse hospitalen (ziekenhuis-TV). Onze doelgroep is te situeren in het publiek dat TV Brussel tracht te bereiken met de uitzendingen door derden, waaronder ook  de seniorenwerkingen. Wij verzorgden in 2009 de opnames en de montage van het programma “Linking Generations”. Op zeer korte tijd wisten wij deze opdracht naar behoren te vervullen. Na dit eerste experiment, waarbij geen middelen werden gevonden voor een continuering, besloten we om zelf een format aan te maken.
  Beeldenstorm – TV bestaat uit:

  • Mini sit-com: vzw Trekhond, een mini-serie over een fictieve vzw en zijn subsidiestrijd en de absurditeiten ervan.
  • Een portretreeks met opmerkelijke mensen met een sterke Brusselbinding
 • Dienst ernstige muziek: een muziek-verzoekprogramma. De aanvragen gebeuren telefonisch (door de senioren), de dispatch gebeurt door de kinderen. Vervolgens wordt het nummer door kundige musici gebracht
 • In de chacoche:  “chacocheverhalen” een deftige dame (medior) brengt verhalen en raadgevingen naar jonge dames.
 • Kapsalon, Op maat geknipt: een praatprogramma met de kandidaat van de week waarbij zijn / haar haren door de kinderkappers gewassen worden, de roddels “uit de boekskes” zijn de leidraad voor de gesprekken.
 • Brussels weerpraatje: Vijf leden van de Ouderenraad brengen een (politiek) weerpraatje op de vijf punten in Brussel.
 • Dans: Ballroom, Latin- en hedendaagse dans worden à l’ancienne voorgesteld, naast een jeugdige interpretatie van jeugdige dansers.

Beeldenstorm TV wil aan deze opzet ook een educatief luik koppelen, door stageplaatsen aan te bieden aan aanstormend talent. Daarnaast willen we een korte intense TV-opleiding aanbieden aan zij die bulken van talent maar zich “door omstandigheden” niet konden inpassen in een traditionele opleiding. Voor de uitbouw van deze activiteit kunnen we rekenen op een schare oud-VRT medewerkers en op oud-leerkrachten uit het hoger kunstonderwijs

Multicultureel – professioneel:

De opleiding en de samenwerking die we betrachten moeten doorstromen naar groepen en verenigingen die deel uitmaken van de Brusselse multiculturele samenleving.
Het agogische werk om kwaliteit binnen deze doelgroep bij te brengen behoort tot de competenties van de sociaal artistieke vereniging Beeldenstorm, en past binnen onze opdracht van het Groot Stedenfonds. Onze jarenlange samenwerking met de VUB en de Erasmusassociatie hebben geleid tot een unieke en erkende expertise.
Beeldenstorm is eveneens een erkende sociaal-economische vereniging. Jobs creëren en gelijke kansen aanbieden is eveneens één van onze creatieve hoofdopdrachten.
Mogelijk slagen we door deze aanpak tot de realisatie van gemeenschappelijke programma’s waarbij de nadruk kan worden gelegd op wat ons bindt. Het zou een trendbreuk kunnen betekenen ten opzicht van de talrijke onheilsprofeten die enkel belangstelling tonen voor hetgeen ons scheidt.

Naast deze multimediaproductie maakt Beeldenstorm ook kunstuitgaven:

‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’ is de eerste uitgave in hopelijk een zeer lange rij. Proza, poëzie, fotografie, tekeningen en muziek worden verenigd in één box, meesterlijk gebracht door in de wol geverfde artiesten.
Iedere participerende artiest vertolkt, interpreteert het aangereikte thema “schoonheid” op zijn geëigende manier. Het resultaat is een gezamtkunstwerk. Van de uitgave werd een goedkope, democratische versie gemaakt, zodat eenieder de uitgave kan smaken. Voor onze rijkere vrienden is er een luxe-editie. Met de verkoop dekken we een gedeelte van onze onkosten.

Onze activiteiten worden geïnspireerd door thema’s zoals:

Georkestreerde waanzin, Tralies in b-mineur, wolkenkrabbers leren vliegen, ’t Ol van Pluto. Voluptas stultitae, non-sens. Een behoorlijk surrealistisch gegeven met prettig gestoorde uitwerking. Deze manier van werken trekt een zeer divers publiek aan. Auteurs, kunstenaars, professoren gaan de confrontatie aan met de buurt. De buurt verbaast zich en leert zo te communiceren. En krijgt via deze kunstzinnige activiteiten een positieve reputatie, een nieuw label dat garant staat voor inventiviteit. 1001 manieren om te overleven in de dagdagelijkse realiteit. Erasmus’ passage in het mooie Anderlecht indachtig en refererend aan zijn Lof der Zotheid:

Voluptas stultitae!

(geniet met wellust van de gekheid)

 ← terug – deel 1

geen berichten meer mogelijk