Evenwicht – équilibre

Beeldenstorm vzw

‘Centrum van verbeelding’ te Anderlecht

Wekelijkse ateliers 2017 – 2018 voor kinderen en volwassenen!

Tijdens de jaargang 2017-2018 zal Beeldenstorm bijzondere aandacht schenken aan de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dertig artikels die door verschillende landen als leefregels werden aanvaard, bepalen hoe wij met elkaar zouden moeten omgaan, met als doel iedereen de vrijheid te gunnen waar hij/zij recht op heeft zonder dat andere mensen in hun handelen worden geschaad.

De Beeldenstomers willen graag met jullie allen nagaan hoe ver het nu werkelijk staat met de toepassing van die mensenrechten?

Het resultaat van onze ervaringen en onze gesprekken tijdens de verschillende ateliers leggen wij vast in de eindproducten van onze creatieve werkzaamheden:

  • in het keramiekatelier,
  • in de verschillende jeugd- en kinderateliers,
  • in de audiovisuele ateliers,
  • tijdens concerten en toonmomenten.

De speelse titel die wij voor deze actie hebben bedacht, luidt:

De Beeldenstormers hopen op jullie bijdrage aan een fantastisch nieuw seizoen.
Blij dat jij er bij wil zijn.

De Beeldenstormers

 

In evenwicht

kantje boord
op het randje van de straat
scharnierende gewrichten
koorden die aan kuiten trekken
quickstep stappen en een steentje overslaan

ruggen rechten
plichten roepen

zal mijn gang zich eens verzwikken
en teloorgaan in het ijle
van ‘t verloren evenwicht

zal ik tijdens ‘t zweven van mijn val
een uitvlucht vinden
en mij dan in wankelmodus zetten
en belanden in balans

in evenwicht
tegengewicht
onnozel wicht
de geest ontwricht

ieder recht heeft zo zijn plichten
laat ons dansen op de koord
laat ons leren door de val
en het steeds opnieuw proberen

leer ons zweven
leer ons dalen

laat de plicht ons rechter lijnen
en ons leiden op de weg
vol met kronkels en met gangen
laat de wijsheid haat vervangen

laat ons wegen in de maat
laat ons scheiden ’t goed van ‘t kwaad

leer ons ‘t kwade te erkennen
laat ons trachten het te remmen
en te bannen uit ons leven

laat ons streven naar geluk

ik weet het wel
je kan het wel

 

70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Nik Honinckx 28 augustus 2017

geen berichten meer mogelijk