vacature: Werkmeester – verantwoordelijke logistiek

BEELDENSTORM in ANDERLECHT zoekt een gedreven WERKMEESTER – VERANTWOORDELIJKE LOGISTIEK

De vzw Beeldenstorm is opgericht in 1999 heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de integratie van kunst en cultuur in de samenleving, met specifieke aandacht voor de sociaal arme milieus. Via film, theater … probeert de vzw een stem te geven aan kansarme groepen.

Een voltijdse betrekking binnen niveau PC329.01. Beschikken over een A1 diploma of een Bachelor opleiding. De kandidaat kan zich vinden in onze vrijzinnige levensvisie, waarbij hij of zij de principes van “het vrij onderzoek” aanvaart en bewaakt.

Functieomschrijving:

1ste deeltaak (zie omschrijving hieronder*):

Omkadering van art.60 personeelsleden, dit is personeel dat een eerste werkervaring geniet binnen de artistieke bedrijvigheden van Beeldenstorm.

De taak van de begeleider is hier:

 • aankweken van gezonde arbeidsattitudes
 • uur registratie en verlofregeling doelgroep werknemers
 • voorbereiding planning doelgroep werknemers
 • opvolging werkschema’s
 • begeleiding van de werknemers in bijscholingsprogramma’s
 • rapportering naar de OCMW medewerkers van de verschillende gemeenten
 • rapportage ten behoeve van subsidiërende overheid

2de deeltaak:

 • U zorgt voor de algemene logistiek: voorbereiding evenementen en accommodatie artistieke projecten.
 • Opvolging onderhoud en herstellingen gebouw en materialen.
 • U zorgt voor de offertes, bestellingen & opvolging technisch materiaal (lasatelier, onderhoud, communicatie).
 • U zorgt voor het verhuur & de bruikleen van materiaal Beeldenstorm aan derden.
 • U zorgt voor de contacten met en reserveringen van artiesten en kunstenaars “Artists in residence”
 • U zorgt voor de organisatie van transport voor materiaal & kunstwerken van Beeldenstorm.
 • U zorgt, mede, voor de sociale media en agenda van de website van Beeldenstorm.
 • U zorgt voor het beheer van de kassa bij afwezigheid verantwoordelijke.

Competenties

 • Vlot kunnen werken met computer, zich kunnen aanpassen aan een Mac omgeving.
 • Goede kennis van Office software: mail, internet, word, excel.
 • Basiskennis personeelsadministratie en arbeidsvoorwaarden.
 • Kunnen omgaan met problematieken bij doelgroep medewerkers in Soc. Economie.
 • Goede taalbeheersing Nederlands en Frans.
 • Vlot in schriftelijke communicatie in een behoorlijk Nederlands:
  • bijdrager jaarverslag,
  • opvolging en verslaggeving leertrajecten doelgroepmedewerkers

Profiel

 • U bent voldoende stressbestendig
 • U bent zeer zorgzaam met materialen en kan deze attitude doorgeven aan deren
 • U waakt over de veiligheid op de werkvloer
 • U hebt verantwoordelijkheidszin
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken
 • U bent flexibel naar occasioneel avond- of weekendwerk toe
 • U kan planmatig werken
 • U hebt al enkele jaren werkervaring achter de rug of u kan zich snel inwerken.

Aanbod

 • Contract voor onbepaalde duur
 • Voltijdse tewerkstelling
 • Vergoeding woon-werk verkeer
 • Hoofdzakelijk werken binnen de eigen ateliers van de organisatie, soms ook op
  verplaatsing
 • Plaats tewerkstelling: Anderlecht
Sollicitaties richten aan de heer Nik Honinckx via email: nik.honinckx@beeldenstorm.be
*Begeleiding en begeleidend personeel:

a. Begeleiding / omkadering:

 • Begeleiding van gedrag en werktijdsstructuur op het werkterrein zelf (planning, reglement,…)
 • Deelname en integratie in de gehele filosofie van het werkterrein en van de algemene doelstellingen. Iedere werkplaats is geen “eiland” maar werkt in nauwe samenwerking met de objectieven van de andere werkplaatsen.
 • Opvolging van de arbeidskwaliteit.
 • Driemaandelijkse evaluatie van de werknemer.
 • Initiatie in de handelsactiviteiten;
 • Aanzet tot interne opleiding (contacten met de andere werkplaatsen en andere activiteiten) en tot externe opleiding (modules van taalvaardigheid en talenleer, aanleren van beheer, perfectionering, …).

b. Genomen maatregelen voor de professionele overgang:

 • Permanente vorming van de werknemer (extern en intern).
 • Mogelijkheid van partenariaat met de privé-sector.
 • Begeleiding vanaf het begin van een werknemer door een gespecialiseerde instelling die hem/haar kan gidsen tijdens en op het einde van zijn contract (OCMW, plaatselijke zending )
 • Ter beschikking stellen van intellectuele werktuigen aan de werknemer, alsmede hulp in advies, indien deze laatste zijn eigen onderneming wenst op te starten.
 • Soepel uurrooster op het einde van het contract ten einde het zoeken naar een nieuwe werkgelegenheid mogelijk te maken.

C. Omkadering en omkaderingstaken:

 • technische omkadering op het niveau van het dagelijks werk
 • pedagogische omkadering (intern en extern)
 • sociale omkadering
 • de begeleiders houden zich met deze drie niveaus van omkadering bezig
 • de begeleiders zijn medeverantwoordelijk voor de bekendheid van de economische activiteit (promotie, prospectie, contracten), het klantenbeheer en de boekhouding van de werkplaatsen.
 • de begeleiders zijn waakzaam over de nauwe betrokkenheid van de werknemers bij al deze niveaus van interventies.
 • de begeleiding zal voorkeur geven aan de didactische en pedagogische methode boven elke behandeling die tot een paternalistische benadering van de werknemers in de werkplaatsen zou leiden.
 • Men kan schatten dat de begeleiders 65% van hun tijd aan de echte begeleiding binnen hun werkplaatsen geven en 35% aan prospectie en verspreiding van de producten van hun werkplaats.

BEELDENSTORM in ANDERLECHT zoekt WERKMEESTER

geen berichten meer mogelijk