beletterd & betekend

Beletterd & Betekend is een concept voor kunsteducatie dat aangeboden wordt aan de leerlingen van het basisonderwijs. Wekelijks komen een 4-tal scholen op bezoek op Beeldenstorm en worden ze via een aantal thema’s aangezet tot een muzische beleving. Om deze opdracht waar te maken, dient Beeldenstorm extra middelen aan te trekken. De middelen die ons ter beschikking worden gesteld via het Grootstedenfonds zijn a priori niet bestemd om aan “artistieke” invulling te doen tijdens de lestijden.

geen berichten meer mogelijk