bouquet garni

Intergenerationeel atelier “Bouquet Garni” – immaterieel erfgoed

Begeleiding: Nadine Asseau, voorzitter Fedos Anderlecht en Nik Honinckx

Dit atelier rond immaterieel erfgoed, verfilming oorlogsgetuigenissen i.s.m. Fedos Anderlecht en jongeren uit het 3de graad basisonderwijs en het secundair onderwijs, kon dit jaar op niet veel participatie rekenen. Directies van scholen staan zeer positief over dit initiatief, het inpassen in een jaarplanning blijk echter moeilijk te verwezenlijken. De senioren van Fedos hebben zich echter wel verder geëngageerd voor dit initiatief, zo zorden zij voor een vertaling van de beide films en de audiovisuele dienst van Beeldenstorm nam de ondertitteling voor zijn rekening. Via de voorzitter van Fedos Anderlecht werden er een aantal copies van dit project vrijggeven. Dit materiaal kan door iedereen worden opgevraagd.

Ondanks dit “falen” vonden de senioren wel hun weg naar verschillende andere ateliers van Beeldenstorm er werden een aantal nieuwe ateliers ingericht naar een intergenerationeel publiek, deze worden aansluitend beschreven en de totalen overtreffen ruim de gestelde quotas van onze conventie.

Dit atelier heeft ondanks het gebrek aan participatie een belangrijke beweging ingezet bij de senioren en in Franstalige scholen uit het Brusselse. Naar aanleiding van het draaien van de getuigenissen werd aan de heer Eduard De Knop, lid van de seniorenvereniging Fedos Anderlecht en actief betrokken in het Bouquet Garni atelier, gevraagd om 20 voordrachten te houden. Hij heeft daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring en de inhoud van ons filmproject. Verder zorgde dhr. De Knop voor de Franse vertaling van deze filmdocu.

Wij zijn Fedos en de seniorenraad erkentelijk zij hebben zich daarbij zeer verdienstelijk gemaakt.

geen berichten meer mogelijk