crealab

Crealab – beeldende activiteit

Begeleiding: Marleen Schelfthout

Het opzetten van een avondatelier verloopt steeds zeer moeizaam en dit ondanks de uitdrukkelijke vraag van geintresserden die aandringen op een Het opzetten van een avondatelier verloopt steeds zeer moeizaam en dit ondanks de uitdrukkelijke vraag van geintresserden die aandringen op een bijkomende avondactiviteit. Onze ervaring is dat wij steeds deze hindernis moeten ondergaan teneinde zeer langzaam op te klimmen naar een behoorlijke bezetting van een nieuw atelier. We dienen ons te bezinnen op betere communicatietechnieken om meer ruchtbaarheid te geven aan nieuwe initiatieven. 2018 hadden slechts vier persoon baat met dit beeldend atelier. Het aanbrengen van nieuwe werkvormen en uitdagingen is echter een noodzaak om onze opzet fris en wakker te houden. Dit atelier loopt simultaan met het ceramiek atelier dat ook georganiseerd wordt op donderdagavond.

geen berichten meer mogelijk