muziek & street art

Muziek- en beeldatelier = street art op maandagen van 18u00 tot 20u00 voor 14 tot 18 jaar.

Begeleiding: Jeroen Smets, Frederik Depickere

Verzet-je in muziek en beeld!

Je hoort en maakt je eigen muziek en instrumenten.
Zo geef je je protest en inspiratie een stem.
Een atelier voor creatieve rebellen.
Kunst in de publieke ruimte.
Je maakt kunst en fleurt zo straathoeken en pleintjes op.
Je leert over verschillende vormen van street art:

  • – sticker art,
  • – graffiti,
  • – straatmeubilair,
  • – ruimtelijk werk,
  • – en nog meer van dat gedoe!

Meer info: www.beeldenstorm.be/web/beletterd-betekend

Artistieke benadering en uitwerking van de thematieken ‘Evenwicht’ en ‘Gekrulde woorden gekrulde zinnen’

De periode september 2017 tot september 2018 werd omkaderd door het jaarthema ‘Evenwicht’. In het eerste deel van het schooljaar hebben we ons toegespitst op de filosofische en maatschappelijke context van het thema, namelijk de verwijzing naar het verklaring van de mensenrechten, en hoe we deze materie in groep en individueel kunnen toepassen op de onderwerpen en technieken van het atelier.
Het atelier werd dat jaar betiteld ‘Street Art in beeld, muziek en woord’. Street Art werd vanuit een zeer ruim kunsthistorisch perspectief bekeken, van de grotten van Lascaux tot Banksy, van oude protestliederen tot spoken word en slam poetry.
De deelnemers van het atelier kwamen tot de werktitel: ‘Recht op …’. Er werden slogans gemaakt, kledij werd bedrukt met logo’s, affiches bedrukt en geschilderd.
Van januari 2018 hebben we ons meer toegelegd op het toepassen van de aangeleerde beeldende en muzikale technieken. Er werden teksten geschreven en muziek gemaakt. Iedere deelnemer ontwierp een platenhoes en een ‘Straatsitaar’, een snaarinstrument dat speciaal voor dit atelier ontworpen werd, bestaande uit voornamelijk gerecycleerde materialen.
Van april tot en met mei 2018 werden er door een doelgroepmedewerker verschillende ateliers georganiseerd rond slam poetry, een vrije schrijfvorm tussen hiphop en poëzie. Dit resulteerde in een lied, opgenomen met de deelnemers.

De periode vanaf september 2018 werd omkaderd door het thema ‘Gekrulde woorden gekrulde zinnen’. Het thema werd vanuit verschillende invalshoeken aan de deelnemers voorgesteld. Vertrekkende vanuit de veelzijdige beeldende en muzikale mogelijkheden dat we kunnen aanbieden begonnen we met de deelnemers mindmaps op te tekenen om een goed beeld te krijgen van wat de individuele verwachtingen en ideeën zijn en hun de creatieve processen duidelijk te maken. Daarnaast konden we uit de ‘brainstormsessies’ opmaken wat de aanknopingspunten en overeenkomende interesses zijn. Want door de impuls van het nieuw jaarthema was het plan opgemaakt om tot een groepswerk, groepsmoment, een belevenis te komen, een co-creatie.
Na de voorbereidende fase werden er verschillende creaties gemaakt: tekeningen, teksten, muziek en video’s. Er werd een gemene deler gezocht en gevonden en alle bruikbare materiaal werd onder begeleiding in één creatie gesmolten, een performance.
Een performance dat tijdens de nieuwjaarsreceptie op 18 januari 2019 werd vertoont voor publiek.

De activiteit gezonde voeding maakt ook deel uit van de wekelijkse ateliers. Voor de periode vanaf september 2018 maakte deze zelf deel uit van het muzisch programma van het atelier. Samen met de deelnemers bekeken we hoe we een artistieke en filosofische invulling konden geven aan deze activiteit.

geen berichten meer mogelijk