BEELDENSTORM ZOEKT

VORMINGSWERKER – REGISSEUR (M/V/X)

Beeldenstorm vzw zoekt vormingswerker – regisseur (m/v/x) voor onmiddellijke indiensttreding, in gesco-statuut (A/GECO/010179 – 001).

Wat zoeken wij?

Onze organisatie is op zoek naar een gemotiveerde verantwoordelijke voor de organisatie van ons kunsteducatief werk in Kuregem, Anderlecht.

U organiseert voor een multiculturele doelgroep, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen zinvolle beroepsopleiding en activiteiten in het vrijetijdssegment en tijdens de schooluren. Alle muzische werkvormen vinden een plaats in dit gebeuren.
Meer op: Beletterd & Betekend.

Wat bieden wij u?

 • Een 4/5 (0,8) job in een gesco-statuut, mogelijk uit te bereiden tot 5/5.
 • Verloning op master lange type niveau binnen PC329.01.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent zes maanden als werkzoekende ingeschreven bij Actiris.
 • Of u komt in aanmerking voor een gesco-statuut.
 • U hebt een diploma master lange type.
 • U stemt in met onze vrijzinnige levensvisie:
  • U aanvaardt en bewaakt de principes van het ‘vrij onderzoek’.

Uw taken als artistiek medewerker:

 • Opzetten van artistieke ateliers of projecten voor de diverse doelgroepen van de vzw:
  • Jongeren uit buurtscholen (mixed media, plastische ateliers, kortfilm).
  • Monitoren en studenten leren hoe het sociale aan het artistieke te koppelen.
  • Leiding en ondersteuning geven aan doelgroepmedewerkers (art. 60) die zich wensen te scholen in een audiovisuele discipline.
 • Ondersteuning van buurtverfraaiingsprojecten.
 • Organisatie van taalondersteunende activiteiten via improvisatieoefeningen en andere oefeningen, ontleend aan de hedendaagse kunst.
 • Opgedane taalkennis omzetten in praktijk.
 • Administratieve taken: voorbereidingen, verslagen van evaluaties, noodzakelijke administratieve procedures om deze projecten te ontwikkelen.
 • Begeleiding en coördinatie van klank- en beeldopnamen van de verschillende producties.

Wie zoeken wij?

 • U bent voldoende stressbestendig.
 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • U bent flexibel naar occasioneel avond- of weekendwerk toe.
 • U kan planmatig werken: precies bijhouden van activiteitenagenda en planning:
  • i-call
  • Callsheet
  • Werkorders
 • U kan op een objectieve manier, in stijlvol Nederlands, verslag uitbrengen over de uw toevertrouwde werkzaamheden.
 • U kan problemen analyseren en oplossingen suggereren.
 • U beschikt over voldoende beheersing van het Frans.
 • U kan anderen stimuleren tot zorgzaamheid en creativiteit.
 • U kan bijdragen aan groepscreaties en kan daarbij ruimte geven aan anderen.
 • U onderschrijft de principes van ‘vrij onderzoek’ en past in een vrijzinnige werksfeer.

Wat zijn uw persoonlijke vaardigheden?

 • Ik respecteer regels en afspraken.
 • Ik heb een verzorgd voorkomen.
 • Ik kan goed problemen oplossen.
 • Ik kan goed zelfstandig werken.
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel).
 • Ik heb een grote leercapaciteit.
 • Ik kan goed plannen (= ordenen).
 • Ik leg gemakkelijk contact.
 • Ik kan een resultaat behalen.
 • Ik kan goed samenwerken in een team.
 • Ik ben precies.
 • Ik kan vlot werken met computer, ik kan mij aanpassen aan een Mac omgeving.
 • Ik kan vlot werken met Word software.
 • Ik ben vlot in het gebruik van audiovisuele programma’s en toebehoren.
 • Ik kan zeer zorgzaam omgaan met materiaal.
 • Ik kan omgaan met problematieken bij doelgroepmedewerkers in sociale economie.
 • Ik communiceer op een beleefde en correcte manier.
 • Ik ben solidair, bij afwezigheid van een collega spring ik bij daar waar nodig.

Interesse of vragen? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar:

Beeldenstorm vindt gelijke kansen belangrijk.
Uw kwaliteiten zijn het belangrijkste, niet uw geslacht, leeftijd, afkomst of beperking.

geen berichten meer mogelijk