BEELDENSTORM ZOEKT

VORMINGSWERKER – REGISSEUR (M/V/X)

Beeldenstorm vzw zoekt vormingswerker – regisseur (m/v/x) voor onmiddellijke indiensttreding, in gesco-statuut (A/GECO/010179 – 001).

Wat zoeken wij?

Onze organisatie is op zoek naar een gemotiveerde verantwoordelijke voor de organisatie van ons kunsteducatief werk in Kuregem, Anderlecht.

U organiseert voor een multiculturele doelgroep, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen zinvolle beroepsopleiding en activiteiten in het vrijetijdssegment en tijdens de schooluren. Alle muzische werkvormen vinden een plaats in dit gebeuren.
Meer op: Beletterd & Betekend.

Wat bieden wij u?

 • Een 4/5 (0,8) job in een gesco-statuut, mogelijk uit te bereiden tot 5/5.
 • Verloning op master lange type niveau binnen PC329.01.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent zes maanden als werkzoekende ingeschreven bij Actiris.
 • Of u komt in aanmerking voor een gesco-statuut.
 • U hebt een diploma master lange type.
 • U stemt in met onze vrijzinnige levensvisie:
  • U aanvaardt en bewaakt de principes van het ‘vrij onderzoek’.

Uw taken als artistiek medewerker:

 • Opzetten van artistieke ateliers of projecten voor de diverse doelgroepen van de vzw:
  • Jongeren uit buurtscholen (mixed media, plastische ateliers, kortfilm).
  • Monitoren en studenten leren hoe het sociale aan het artistieke te koppelen.
  • Leiding en ondersteuning geven aan doelgroepmedewerkers (art. 60) die zich wensen te scholen in een audiovisuele discipline.
 • Ondersteuning van buurtverfraaiingsprojecten.
 • Organisatie van taalondersteunende activiteiten via improvisatieoefeningen en andere oefeningen, ontleend aan de hedendaagse kunst.
 • Opgedane taalkennis omzetten in praktijk.
 • Administratieve taken: voorbereidingen, verslagen van evaluaties, noodzakelijke administratieve procedures om deze projecten te ontwikkelen.
 • Begeleiding en coördinatie van klank- en beeldopnamen van de verschillende producties.

Wie zoeken wij?

 • U bent voldoende stressbestendig.
 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • U bent flexibel naar occasioneel avond- of weekendwerk toe.
 • U kan planmatig werken: precies bijhouden van activiteitenagenda en planning:
  • i-call
  • Callsheet
  • Werkorders
 • U kan op een objectieve manier, in stijlvol Nederlands, verslag uitbrengen over de uw toevertrouwde werkzaamheden.
 • U kan problemen analyseren en oplossingen suggereren.
 • U beschikt over voldoende beheersing van het Frans.
 • U kan anderen stimuleren tot zorgzaamheid en creativiteit.
 • U kan bijdragen aan groepscreaties en kan daarbij ruimte geven aan anderen.
 • U onderschrijft de principes van ‘vrij onderzoek’ en past in een vrijzinnige werksfeer.

Wat zijn uw persoonlijke vaardigheden?

 • Ik respecteer regels en afspraken.
 • Ik heb een verzorgd voorkomen.
 • Ik kan goed problemen oplossen.
 • Ik kan goed zelfstandig werken.
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel).
 • Ik heb een grote leercapaciteit.
 • Ik kan goed plannen (= ordenen).
 • Ik leg gemakkelijk contact.
 • Ik kan een resultaat behalen.
 • Ik kan goed samenwerken in een team.
 • Ik ben precies.
 • Ik kan vlot werken met computer, ik kan mij aanpassen aan een Mac omgeving.
 • Ik kan vlot werken met Word software.
 • Ik ben vlot in het gebruik van audiovisuele programma’s en toebehoren.
 • Ik kan zeer zorgzaam omgaan met materiaal.
 • Ik kan omgaan met problematieken bij doelgroepmedewerkers in sociale economie.
 • Ik communiceer op een beleefde en correcte manier.
 • Ik ben solidair, bij afwezigheid van een collega spring ik bij daar waar nodig.

Interesse of vragen? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar:

Beeldenstorm vindt gelijke kansen belangrijk.
Uw kwaliteiten zijn het belangrijkste, niet uw geslacht, leeftijd, afkomst of beperking.

PROJECTBEGELEIDER & ARTISTIEK MEDEWERKER (M/V/X)

Beeldenstorm vzw in Anderlecht zoekt projectbegeleider & artistiek medewerker (m/v/x) voor onmiddellijke indiensttreding, in gesco-statuut (A/GECO/010179 – 003 & 004).

Wat zoeken wij?

Onze organisatie is op zoek naar een gemotiveerde projectbegeleider / productieassistent & een artistiek medewerker / creatief directiesecretaris. Twee halftijdse betrekkingen te combineren in een voltijdse baan.

Wij organiseren met zo’n 18 medewerkers tal van multiculturele en intergenerationele activiteiten. Wij gaan voor een zinvolle beroepsopleiding en activiteitenaanbod zowel in het vrijetijdssegment als tijdens schooluren. Alle muzische werkvormen komen aan bod.

Kinderen, jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en senioren genieten en werken rond sociaal-artistieke projecten.

Deze opdracht vraagt om een persoon die vlot en correct communiceert, die het gebeuren van onze onderneming op de voet volgt, die onze agenda’s beheert en zich honderd procent wil inzetten in een correct beheer van onze administratie eigen aan die van een creatieve onderneming.

Kort gesteld, de beide functies samen zijn het profiel van een creatieve directiesecretaris.

Uw creatieviteit kan u uiten in de manier hoe u omgaat met multimediavaardigheden, taal en beeldvorming.

Wat bieden wij u?

Deze functie omvat twee deeltaken; deze gecombineerde functie is vergelijkbaar met de functie van directiesecretaris.

Twee halftijdse jobs, beide in een gesco-statuut.

 • ½ opvolging en dossierbeheer van de sociale-economieprojecten ECOSOC
  en administratieve en sociale omkadering van onze doelgroepmedewerkers. 003
 • ½ begeleiding schoolgemeenschappen in het kader van kunsteducatieve projecten,
  administratieve / artistieke ondersteuning bij artistieke projecten,
  assistentie bij het opzetten van artistieke ateliers en projecten voor diverse doelgroepen.
 • Verloning beide jobs: op bachelorniveau binnen PC329.01.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

 • U bent zes maanden als werkzoekende ingeschreven bij Actiris.
 • Of u komt in aanmerking voor een gesco-statuut.
 • U hebt een A1 diploma of een bacheloropleiding.
 • U stemt in met onze vrijzinnige levensvisie:
  • U aanvaardt en bewaakt de principes van het ‘vrij onderzoek’.

Uw taken als projectbegeleider / productieassistent (003): 

 • U bent de contactpersoon tussen ons veelzijdige artistieke personeel en ‘de buitenwereld’.
  • U zorgt voor de verslaggeving naar de diverse subsidiërende organen (jaarboek).
  • U zoekt voor ons de gekste dingen bij elkaar en verdraagt de impulsieve reacties van onze artiesten.
  • U verzorgt de contacten met scholen en verenigingen zodat zij de weg naar Beeldenstorm vinden teneinde te kunnen participeren aan ons veelzijdige aanbod.
  • U bent verantwoordelijk voor het administratieve luik van de organisatie.
   • Agendabeheer
   • Registratie van deelnemers aan de activiteiten.
   • Rapportage ten behoeve van subsidiërende overheid.
   • Opvolging onderhoud en herstellingen gebouw en materialen.
   • U stelt werkorders op.
 • U draagt zorg voor onthaal van de cliënten en de artiesten bij Beeldenstorm en waakt over de vlotte uitvoering van:
  • Concerten.
  • Kortfilms.
  • Tentoonstellingen.
  • Wijkfeest.
  • Recepties en feestelijkheden.
  • Kunstuitgaven.
  • Cd-opnames.
   • Uitnodigingen.
   • Nazicht drukwerk.
   • Opvolging vertalingen.
   • Sabam.

Uw taken als artistiek medewerker / directiesecretaris (004) : 

 • U krijgt uw opdrachten rechtstreeks van de zakelijk en artistiek directeur.
  • U ondersteunt de directeur bij de uitvoering van diens dagelijkse opdrachten; die zijn zowel administratief als creatief.
 • U bent naast de directeur de contactpersoon tussen: ocmw, justitieambtenaar, doelgroepmedewerkers en werkmeester.
  • U controleert de gemaakte afspraken in de agenda’s van alle medewerkers.
  • U verzorgt de voorbereiding en de verslaggeving van de maandelijkse teamvergaderingen.
  • U stelt de agenda’s van alle betrokkenen bij.
  • U stelt callsheets
  • U verzorgt de aanvullingen op alle sociale media van Beeldenstorm.
  • U rapporteert aan de directeur.
 • U draagt zorg voor:
  • Het maken van de offertes en werkorders in samenspraak met de werkmeester.
  • Adressenlijsten van leveranciers, klanten en atelierbezoekers.
  • De opleiding van de onthaalmedewerkers, stages, alternatieve straffen.

Wie zoeken wij?

 • U bent voldoende stressbestendig.
 • U hebt verantwoordelijkheidszin.
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken.
 • U bent flexibel naar occasioneel avond- of weekendwerk toe.
 • U kan planmatig werken: precies bijhouden van activiteitenagenda en planning.
 • U kan op een objectieve manier, in stijlvol Nederlands, verslag uitbrengen over de uw toevertrouwde werkzaamheden.
 • U kan problemen analyseren en oplossingen suggereren.
 • U kan zich vlot uitdrukken in het Frans; kennis van meerdere talen is een pluspunt.
 • U kan anderen stimuleren tot zorgzaamheid en creativiteit.
 • U kan bijdragen aan groepscreaties en kan daarbij ruimte geven aan anderen.
 • U onderschrijft de principes van ‘vrij onderzoek’ en past in een vrijzinnige werksfeer.

Wat zijn uw persoonlijke vaardigheden?

 • Ik respecteer regels en afspraken.
 • Ik kan goed problemen oplossen.
 • Ik kan goed zelfstandig werken.
 • Ik kan mij goed aanpassen aan andere situaties (ik ben flexibel).
 • Ik heb een grote leercapaciteit.
 • Ik kan goed plannen (= ordenen).
 • Ik leg gemakkelijk contact.
 • Ik kan een resultaat behalen.
 • Ik kan goed samenwerken in een team.
 • Ik ben precies.
 • Ik kan vlot werken met computer, ik kan mij aanpassen aan een Mac omgeving.
 • Ik heb een goede kennis van Word software: mail, internet, word, excel.
 • Ik heb kennis van of ben bereid om mij te bekwamen in het werken met databases (Filemaker).
 • Ik kan zeer zorgzaam omgaan met materiaal.
 • Ik kan omgaan met problematieken bij doelgroepmedewerkers in sociale economie.
 • Ik heb een empathisch vermogen, maar ben tevens bewaker van de objectiviteit.
 • Ik ben discreet.
 • Ik ben solidair, bij afwezigheid van een collega spring ik in daar waar nodig.
 • Ik communiceer op een beleefde en correcte manier.
 • Ik haak niet vlug af en laat mij niet vlug ontmoedigen, ik kan tegen een stootje.
 • Ik ben positief ingesteld en werklustig.

Interesse of vragen? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar:

Beeldenstorm vindt gelijke kansen belangrijk.
Uw kwaliteiten zijn het belangrijkste, niet uw geslacht, leeftijd, afkomst of beperking.

geen berichten meer mogelijk