“Beeldenstorm 29 januari 2010” – Jenneke Christiaens

Geachte genodigden,
Beste partners en vrienden van Beeldenstorm
En natuurlijk,
Beste beeldenstormers!

Hier staan we weer … We luiden alweer een nieuw jaar in! In naam van de Raad van Bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op deze Nieuwjaarsreceptie.
Het voorbije jaar was een feestjaar voor Beeldenstorm: 10 jaar actief , en dat werd gevierd op verschillende manieren. Met een vernieuwd team, met nieuwe projecten en nieuwe démarches en nieuwe vrienden, dit alles zonder de oude achter te laten. Ik denk dat ik, uit naam van de leden van de raad van bestuur, maar ook uit naam van alle partners van Beeldenstorm, mag stellen dat Beeldenstorm het voorbije jaar zichzelf opnieuw heeft “waar” gemaakt.

Beeldenstorm heeft zich waar gemaakt in de ondertussen klassieke sociaal artistieke projecten waar wordt samengewerkt met scholen, met ateliers die gericht zijn op en openstaan voor de buurtbewoners van Kuregem en Brussel,
Maar ook door nieuwe paden in te slaan (zoals ik verleden jaar hier ook zei), nieuwe artistieke projecten, zoals rond theatraliteit en muziek, of zoals op het vlak van sociale economie.

Beeldenstorm is géén organisatie, partner, of bedrijf met als oogmerk: economische WINST. Beeldenstorm heeft een ander oogmerk! Geboeid door schoonheid, gedreven door de verbeelding en ontroering, wil Beeldenstorm een volwaardige artistieke, sociaal artistieke partner zijn in het opzetten van sociaal artistieke projecten, projecten opgezet in partnerschap met anderen. Daarbij gaat het steeds om projecten die bijdragen tot de artistieke ontdekking, beleving en ontplooiing van één ieder, groot en klein. Zoals ik al zei Geboeid door schoonheid, verbeelding en ontroering tracht Beeldenstorm bij te dragen tot het samenleven in deze wereld.

En deze wereld is geen gemakkelijke wereld. Ik hoef jullie niet te vertellen over de rampen en conflicten in de wereld. We hebben ook recent en voortdurend de economische gevolgen te dragen van de schandalige bankcrisis. Voor de werkende lagen van de bevolking is dat meer dan voelbaar en staat het in schril contrast met schaamteloze bonuspraktijken. En dit geldt in het bijzonder voor de armste gemeenten, buurten of wijken van België en Brussel. Deze buurt bijvoorbeeld.

Maar Kuregem kwam de afgelopen dagen in het nieuws vanwege de problemen met wat men noemt “delinquente jongeren of boefjes”. Voorbij de discussie over de concrete aanpak van een concreet probleem of voorval, moet het mij van het hart dat Kuregem alleen op die manier de media haalt … Dat ook politici, die deze wijken goed zouden moeten kennen, zich laten gaan in het spelen van politieke spelletjes, elkaar de loef af stekend en met de vinger wijzend, en dit op de rug van de bewoners van Kuregem en van alle sociale actoren werkzaam in deze buurt.

Laten we duidelijk wezen: criminaliteit moet aangepakt worden.
Maar: Het is mij toch al te doorzichtig: door één specifiek probleem van delinquentie zo centraal in de kijker te plaatsen lijkt het alsof het probleem van deze wereld (in Kuregem) en de oplossing ervan eenvoudig is of zou zijn.
Het is geen nieuw verhaal. Het is een klassieker geworden, een voorbeeld van wat criminologen noemen: “het nieuwe populisme”. Daardoor wordt alle nuance, elke bredere visie, elke andere mogelijkheid om over samenlevingsproblemen na te denken, elke piste tot ontwikkeling van andere manieren om aan samenlevingsopbouw te doen, van de hand gewezen en alleszins overschaduwd (zowel in woorden als in daden : budgetten) door de harde aanpak van criminaliteit ….
Wanneer zal men de moed hebben om het groter te zien, om Brussel als een grootstedelijk politiek, economisch, sociaal en cultureel-artistiek gegeven te benaderen. Nogmaals, het lijken wel mijn jaarlijkse woorden(!), wanneer zal men de verbeelding aan de macht durven laten en ontdekken?

Wel de Europese Unie heeft 2010 uitgeroepen tot het jaar van de kansarmoede … Is dit geen geniaal idee ? De verbeelding aan de macht?
Begrijpen wie begrijpen kan: we zitten natuurlijk al jaren met kansarmoede … Maar dit jaar staat het hoog op de agenda …

Kansarmoede heeft precies te maken met de ontplooiingsmogelijkheden van de mens- de burger, en dit op alle levensdomeinen. Wel Beeldenstorm tracht dagelijks met de inzet van elk lid van dit Beeldend-verbeeldend team om hieraan zijn steentje bij te dragen. Als Raad van Bestuur willen we het ganse team en elkeen individueel feliciteren en bedanken voor hun inzet en engagement.

We willen ook de politici of beleidsmakers eraan herinneren: het volstaat niet om een iets op de agenda te zetten of de grote prioriteiten te verkondigen …
Het is enkel in de dagdagelijkse werking van organisaties zoals Beeldenstorm, dat grote of dure woorden concreet kunnen worden, in elk project, in elke activiteit, in elke muziek of filmproductie, in elk atelier, in het contact met elke participant. Enkel zo kan Beeldenstorm als open aanbod, als centrum van verbeelding, haar sociaal artistieke betrachting waar maken. Het is precies op dat punt , op dat moment dat grote woorden echt betekenis krijgen !

Ik wens jullie een jaar toe van verbeelding en verwondering!

Jenneke Christiaens, januari 2010

geen berichten meer mogelijk