“Flair Obscur” – Jenneke Christiaens

Geachte genodigden,
Geachte partners van Beeldenstorm,
Beste vrienden van Beeldenstorm,
Beste Beeldenstormers,

In naam van de Raad van Bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op deze Nieuwjaarsreceptie. We zijn hier weer samen om stil te staan bij en te klinken op de overgang van het ene naar het andere jaar. Steeds weer is het een moment van achterom kijken, maar precies om vooruit te kunnen kijken.

Beeldenstorm viert dit jaar haar 10de verjaardag … maar Beeldenstorm is nog steeds Beeldenstorm van 10 jaar geleden, en tegelijkertijd is het ook helemaal niet meer datzelfde Beeldenstorm.
Hebt U dat soms ook: je ziet jezelf en realiseert je dat je ouder, veel ouder bent, hopelijk wijzer, alleszins met meer ervaring ….
maar het gevoel binnenin is nog steeds dat van dat meisje of die jongen van 16 … speels en ernstig, de wereld aan je voeten, vol levenslust en geloof in de mogelijkheden van de mens…
Die ogenschijnlijke contradictie, dat spanningsveld tussen vroeger en morgen, tussen jong en oud, tussen continuïteit en verandering of vernieuwing is een motor in ons “worden” en ook van Beeldenstorm.
2008 is het jaar van de wending, van de vernieuwing gebleken. Het team van Beeldenstorm heeft het voorbije jaar een haast volledige vernieuwing gekend. Verschillende medewerkers van de afgelopen jaren zochten nieuwe horizonten op. Nieuwe medewerkers kwamen de werking van Beeldenstorm versterken … En dat is op allerlei vlakken merkbaar, het is alsof er nieuwe geuren en kleuren zijn binnengetreden.
Beeldenstorm heeft het afgelopen jaar duidelijk een nieuwe dynamiek gevonden, die ik denk zeer vruchtbaar en succesvol is gebleken. De muze in bikini is verregaand inspirerend geweest.
De nieuwe website, waarop ook de filmpjes bekeken kunnen worden, moeten jullie absoluut eens bezoeken. Ik zou trouwens durven voorstellen dat er ook een filmpje zou gemaakt worden over de raad van bestuur …
Beeldenstorm als centrum van verbeelding heeft dit jaar haar werking geplaatst in het perspectief van vier provocatieve, artistiek inspirerende thema’s.

Tralies in B-mineur (over beperkingen in vrijheid)
Flair obscur (over de duistere kant van de mens)
’t Ol van Pluto (georkestreerde waanzin)
Wolkenkrabbers leren vliegen (over durven en angsten)

Het zijn overduidelijk ook maatschappelijk belangrijke thema’s, waarmee Beeldenstorm nogmaals “persiste et signe” haar uitgangspunten indachtig blijft: pluralisme, diversiteit, laagdrempelig naar iedereen én maatschappelijk engagement.
Als Raad van Bestuur willen we het ganse team en elkeen individueel, en de bezieler van dit alles in het bijzonder, feliciteren en bedanken voor hun inzet en engagement. Het is immers vooral in de dagdagelijkse werking van Beeldenstorm dat deze visie zich moet concretiseren in elk project, elke activiteit of productie, in elk atelier. Enkel zo kan Beeldenstorm als open aanbod, als centrum van verbeelding, haar sociaal artistieke betrachting waar maken.
Beeldenstorm is de afgelopen jaren ouder en wijzer geworden, heeft meer ervaring en expertise in huis. We kunnen rekenen en werken samen met een heel netwerk van waardevolle partners. De participatie aan onze activiteiten neemt toe, nieuwe kunstenaars en artiesten staan op, en we krijgen steeds meer vragen tot samenwerking en het opzetten van sociaal artistieke activiteiten … We vinden het een hele eer dat het werk van Beeldenstorm is opgenomen in het pas verschenen kunstboek In Transit. Vijf jaar visuele kunsten in Brussel.

Beeldenstorm is gegroeid en nog meer Beeldenstorm geworden!

Dit betekent ook dat de toekomst (2009) er anders uitziet en nieuwe horizonten in zicht komen … de verbeelding aan de macht … ook bij beleidsmakers

Een belangrijke piste is alvast deze fantastische site, het gebouw en de mogelijkheden om te investeren opdat we de werking van Beeldenstorm beter kunnen uitbouwen.

Een tweede weg waarop Beeldenstorm zich wil begeven, en waar ik verleden jaar reeds naar verwees, is het doortrekken van het Beeldenstorm project naar het domein van de sociale economie. We hebben in 2008 dit project niet kunnen halen, en voor zover we kunnen inschatten is dit dossier vooral mislukt vanwege een haast onbegrijpelijke administratieve miscommunicatie.  Maar ook hier “on persiste et signe”, we dienen het dossier het komende jaar opnieuw in.

Tot slot nog dit:
Hier bij Beeldenstorm gaat het om schoonheid, kunst, om de kracht van de sociaal artistieke expressie van elkeen, om samenleven dus en uitsluiting tegengaan: om cultuur in actie.
Elk jaar opnieuw proberen we beleidsmakers er van te overtuigen dat we hierdoor een essentiële steen bijdragen tot een betere wereld …
en geloof me vrij : de wereld van 2009 heeft er grote nood aan!

Ik breng dus een toost uit: op de toekomst van en met Beeldenstorm.

Jenneke Christiaens, januari 2009

geen berichten meer mogelijk