Kuregem • deel 1 • Historische context / Cureghem • partie 1 • Contexte historique

[NL]

Kuregem • deel 1 • “Historische context”

De eerste publicatie plaatst Kuregem in zijn historische context met een ruime aandacht voor de ‘wijkcontracten’, het beleidsinstrument van de laatste jaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de herwaardering van kwetsbare wijken. Verder passeren in dit eerste deel enkele opmerkelijke historische gebouwen, musea en het beschermde erfgoed de revue.

De publicatie is gedrukt verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via dirkdca/at/gmail/dot/com. 

download de brochure: Kuregem • deel 1 • Historische context

[FR]

Cureghem • partie 1 • “Contexte historique”

La première publication a placé Cureghem dans son contexte historique, en centrant l’attention sur les ‘contrats de quartier’, l’instrument utilisé ces dernières années par les pouvoirs publics pour revaloriser les quartiers sensibles. Par ailleurs, dans cette première partie, on passe en revue quelques bâtiments historiques remarquables, des musées et le patrimoine protégé.
Une version imprimée de la publication n’existe pas en français.

têlêcharger la brochure: Cureghem • partie 1 • Contexte historique

geen berichten meer mogelijk