Evenwicht – équilibre

Beeldenstorm vzw

‘Centrum van verbeelding’ te Anderlecht

Wekelijkse ateliers 2017 – 2018 voor kinderen en volwassenen!

Tijdens de jaargang 2017-2018 zal Beeldenstorm bijzondere aandacht schenken aan de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dertig artikels die door verschillende landen als leefregels werden aanvaard, bepalen hoe wij met elkaar zouden moeten omgaan, met als doel iedereen de vrijheid te gunnen waar hij/zij recht op heeft zonder dat andere mensen in hun handelen worden geschaad.

De Beeldenstomers willen graag met jullie allen nagaan hoe ver het nu werkelijk staat met de toepassing van die mensenrechten?

Het resultaat van onze ervaringen en onze gesprekken tijdens de verschillende ateliers leggen wij vast in de eindproducten van onze creatieve werkzaamheden:

  • in het keramiekatelier,
  • in de verschillende jeugd- en kinderateliers,
  • in de audiovisuele ateliers,
  • tijdens concerten en toonmomenten.

De speelse titel die wij voor deze actie hebben bedacht, luidt:

De Beeldenstormers hopen op jullie bijdrage aan een fantastisch nieuw seizoen.
Blij dat jij er bij wil zijn.

De Beeldenstormers

Het gedicht “In evenwicht”:

Evenwicht – équilibre • gedicht

 

geen berichten meer mogelijk