“Beeldenstorm 14 januari 2011 – Nieuwjaarsreceptie” – Jenneke Christiaens

Geachte aanwezige genodigden,
Beste partners en vrienden van Beeldenstorm,
Beste Beeldenstormers,

Wij heten U als leden van de Raad van Bestuur samen met het Beeldenstormteam van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van onze vzw. Wij verwelkomen U hier om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden. On vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, pour fêter avec nous le commencement d’une année qui s’annonce importante, entre autre peut-être parce qu’elle s’annonce aussi difficile. Beeldenstorm, notre asbl, doit se regarder plein en face, pour déceler un futur possible. Il faut oser penser et imaginer Beeldenstorm en 2020.

Vandaag ziet U nogmaals Beeldenstorm op zijn best, met alle mooie resultaten van een jaar hard werken, met alle kleine details die deze wereld mooier maken, met de schoonheid die alleen kan voortkomen uit het gebaar van mensen, kunstenaars die andere mensen, ook kunstenaars kunnen inspireren en motiveren tot het verbeelden, en dus tot het realiseren van één van de hoogste en meest menselijke waarden: zich kunnen uitdrukken, expressie, s’exprimer comme homme ou femme maître de son histoire, de son chemin et de son être, maître de son futur.

U kan vandaag het werk bewonderen waaraan het team van Beeldenstorm een jaar lang heeft gewerkt. U zal verschillende nieuwe producties kunnen bewonderen, zo dadelijk met de vzw Trekhond. U zal lekkere hapjes kunnen eten, die werden geprepareerd door actieve leden van het ceramiekatelier.
Beeldenstorm werkt met kinderen en volwassenen en hun capaciteit tot verbeelding en expressie.
Beeldenstorm maakt sociaal-economische activiteiten mogelijk, zoals fantastisch creatief grafische drukwerk, geïnspireerde catering of verbluffend professionele kledij.
Beeldenstorm zet met allerlei middelen en de stuwende kracht van beeldenmakers de wereld, onze wereld, uw wereld in beeld.
Beeldenstorm creëert een ruimte voor artiesten van allerlei slag, om niet alleen hun ding te doen, maar het te doen op een manier die de ivoren toren doorbreekt.
Studenten van de Vrije Universiteit Brussel, schoolkinderen, buurtbewoners, Brusselaars en anderen, allen zijn hier welkom. Beeldenstorm staat voor diversiteit en pluralisme in de praktijk, niet in holle woorden.
Beeldenstorm is diversiteit en pluralisme in de praktijk gebracht, precies vanwege de manier waarop ze haar opdracht ziet: een autonome en pluralistische context creëren waarin verbeelding aan de macht is, opdat elkeen kan geloven in zichzelf en in de kracht van wat hij of zij in zich heeft. En daarbij is de andere, het anders zijn, essentieel. Waarom je uitdrukken als er geen plaats of aandacht is voor de andere? Een kreet in de woestijn …
Kijk goed rond! Kijk naar dit alles en vraag U af: hoe hebben ze het weer klaargespeeld? Dit mogelijk maken lijkt vandaag evident … het is immers feest.

Maar ik moet U er op wijzen: dat is het niet. De structurele financiële omkadering van dit fantastische en mooie resultaat is meer dan fragiel. Het is daarom noodzakelijk om te durven stilstaan bij de geweldige tour de force die deze Beeldenstor­mers telkens weer realiseren. Want zowel aan subsidiërende overheden als sponsor-partners wil ik deze nieuwjaarswens meegeven. Bij alle beslissingen, beoordelingen en evaluaties van projecten en activiteiten van Beeldenstorm (en bij deze ook van de vele andere vzw’s in dit werkveld) in de nabije en onmiddellijke toekomst, onttrek deze dossiers niet aan de context waarin ze opgemaakt moeten worden. Denk aan de mensen die elke dag, een heel jaar lang, deze schoonheid, deze verbeeldende kracht van mensen voor ogen hebben en mogelijk maken. Denk aan hoe de Beeldenstormers de wereld kunnen zien en veranderen.

Onze politici zeggen dat ze het moeilijk hebben om “er uit te geraken”, dat we een andere taal spreken, dat de kloof te diep is, enz … Nationalistische reflexen steken niet alleen de kop op, maar geraken nu ingeburgerd. Taal als een kloof? Verschillen als een kloof tussen mensen, gemeenschappen. Diversiteit als een verdeel- en heerswapen?
Wel, om een collega van mij te citeren uit het weekblad Deze Week in Brussel … Brussel is niet het probleem, maar wel de oplossing … zou ik durven verder gaan: diversiteit is niet het probleem, maar de oplossing. Beeldenstorm draagt daartoe bij. En neen, makkelijk is het zeker niet. Maar, we zijn niet alleen. Hier – hier in Anderlecht, hier in Brussel, weten wij wat dat is: mensen die een andere taal spreken, mensen die anders zijn, mensen die anders denken, anders … dus.

Wel, ik nodig ze hier uit, hier in het huis van de verbeelding, om ook in zichzelf de mogelijkheid te ontdekken van de andere oplossing, dat zou pas de slimste mens genoemd kunnen worden. Dat wens ik hen toe.

Als voorzitter van Beeldenstorm wens ik vooral ook jullie allemaal een jaar toe van verbeelding, verwondering, ontroering en creativiteit. Een jaar waarin de verbeelding van de samenlevingdiversiteit het haalt op de nationalistische verscheuring.
Een jaar waarin jullie Beeldenstorm een warm hart toedragen.
Een jaar waarin we het motto “eet meer friet” eer aandoen!

Jenneke Christiaens, voorzitter Beeldenstorm vzw, januari 2011

geen berichten meer mogelijk