“Beeldenstorm 20 januari 2012 – Nieuwjaarsreceptie” – Jenneke Christiaens

Geachte genodigden,
Beste vrienden en partners van Beeldenstorm,
Beste Beeldenstormers

Het nieuwe jaar 2012 werd ingeluid en Beeldenstorm organiseert traditie getrouw haar fantastische nieuwjaarsreceptie om deze stap naar wat gaat komen samen te zetten.
In naam van de Raad van bestuur van Beeldenstorm heet ik U van harte welkom.

Vooreerst wil ik het team van Beeldenstorm en alle partners van onze organisatie feliciteren uit naam van alle leden van de raad van bestuur, voor het geleverde werk. Elk jaar opnieuw wordt dat voor wat we staan, centrum van verbeelding open voor allen, gestalte gegeven in allerlei sociaal artistieke projecten, grote en kleine creatieve samenwerkingen,

Het voorbije jaar was voor onze samenleving een moeilijk jaar. België kwam in het wereldnieuws vanwege het politiek onvermogen om tot een regering te komen. Dat lukte dan op de valreep toch nog. De Westerse wereld werd door elkaar geschud door een crisis (van ons systeem) om U tegen te zeggen. Soms lijkt het een ver van mijn bed show, die wordt gedraaid op televisie en andere media, waar wij niet onder lijden, want niet voelen. Laat U niet misleiden. Deze crisis maakt de toekomst anders … Hoewel we bij Beeldenstorm geen kristallen bol hanteren, koos precies dit jaar Beeldenstorm het thema het beest in de mens.

Dit tot de verbeelding sprekende thema heeft zeker iets te maken met wat crisissen teweeg kunnen brengen, tot waar ze de mens kunnen drijven. Het beest in de mens verwijst dan misschien naar uitbarsting vanwege allerlei leed of hoog oplopende passies. Crisissen doen dat. Mensen die zichzelf in brand steken uit wanhoop. En daardoor onverwacht moed geven aan anderen. Het beest in de mens ook als het overschrijden van normen, op de proef stellen van menselijke waarden en het uitdagen van grenzen. De mens ontdaan van rationele beheersing.

Het beest in de mens verwijst ook naar de mens ontdaan en vervreemd van zijn mens-zijn. De mens tot beest herleid, menselijke waardigheid en respect ontzegt. We moeten maar naar de wereld rondom ons te kijken om vast te stellen dat er nog steeds mensen zijn die in onmenselijke omstandigheden moeten leven, werken en hun kinderen moeten grootbrengen. Kortom: overleven. Het doet me denken aan de onsterfelijke titel van het boek van Primo Levi: Is dit een mens?

Dit thema daagt ons uit en draagt veel verbeeldingsruimte en creatieve kracht in zich.
Daarom is het beest in de mens, voor mij, en ik denk voor de Beeldenstormers die we zijn, precies ook een beeld dat verwijst naar juist het omgekeerde, en dus precies de mogelijkheid die we hebben als mens om meer te zijn dan een beest.

En de vzw Beeldenstorm is met haar doelstelling om via projecten die bijdragen tot de artistieke ontdekking, beleving en ontplooiing van één ieder, groot en klein, een belangrijk instrument, een kans en opportuniteit om hieraan bij te dragen. Via verbeelding, schoonheid en ontroering trachten we ertoe bij te dragen om beter mens te kunnen zijn, zelf en samen met anderen.

Door de dagelijks inzet van elk lid van het Beeldenstorm team, in samenwerking met de vele partners en met de participatie van jullie allen dragen we een steentje bij aan het mens kunnen zijn in deze samenleving. En daardoor aan een menselijkere maatschappij. Als Raad van Bestuur willen we het ganse team en elkeen individueel feliciteren en bedanken voor hun inzet en engagement.
Ik zal het nogmaals doen, zoals elk jaar: ik wil de politici en beleidsmakers eraan herinneren: het is niet omdat hier geen “economische” winst wordt gemaakt dat er geen winst wordt gemaakt. Een winst die niet uit te drukken is in boekhoudkundige balansen, maar enkel in kwaliteit van het mens zijn.
Het is in de creatieve werkstukken van grote en kleine artiesten van Beeldenstorm dat deze grote woorden echt betekenis krijgen !

Ik wens jullie daarom een jaar toe van verbeelding en verwondering die kan leiden menselijke schoonheid!

Jenneke Christiaens, voorzitter Beeldenstorm vzw, januari 2012

 

 

 

geen berichten meer mogelijk