“Evenwichtsorgaan” – Ivo Bryon – Nieuwjaarsreceptie 2018

Geachte genodigden in al uw bevoegdheden,
Lieve vrienden van Beeldenstorm

Het is hartverwarmend jullie zo talrijk te verwelkomen.
Voor we het glas het glas te heffen op het nieuwe jaar heb ik als voorzitter de eer en het genoegen het jaarthema van Beeldenstorm: “evenwicht” toe te lichten en toe te lachen.

We hebben het immers allemaal in ons hoofd namelijk een:

Evenwichtsorgaan:

of,[1] het vestibulaire orgaan[1] of het vestibulaire systeem.

Nu iedereens vest in de vestibule hangt en uw oren gespitst zijn:

Een evenwichtsorgaan is het zintuigencomplex dat informatie verzamelt over beweging en balans. Samen met het slakkenhuis vormt het het zogenaamde labyrint. Het bevindt zich aan beide zijden van het hoofd in het rotsbeen

MMMM, woorden om vrij mee te spelen.

Wel, dat is net wat het compexloze Beeldenstorm met ambiance ambieert te zijn: een vrij serieus spelend evenwichtsorgaan.
Beeldenstorm is een springlevende organisatie, die nu al 19 jaar informatie verzamelt over de beweging in Kuregem, de stad Brussel …. en daarop inspeelt … en op haar beurt heel wat speels in beweging brengt.
We leven immers in een labyrintische hoofdstad, land en wereld die razendsnel verandert en daardoor voortdurend uit balans is.
Daarom is het net zo belangrijk dat Beeldenstorm als een stabiele rots midden in die storm van veranderingen staat.
Wij weten immers; zonder verandering, geen vlinders.
Gestaag als een slak groeit, bouwt Beeldenstorm aan dit groeiende mooie huis, en tracht iriserende glinsterende en vooral verbindende sporen na te laten.
Ogenschijnlijk zijn onze lijnen labyrintisch.
Maar stedelijk, zoeken we steeds verbindende lijnen te tekenen, tussen wat rondom ons leeft en waar wij als Beeldenstormers om geven.
Onze omgeving, de buurt, de straat, de stad met daarin de
de kinderen, de jongeren, de medioren en senioren, de actieven en non-actieven, de allochtonen en autochtonen, de transgenders, mannen en vrouwen, de erkende en niet erkende vluchtelingen, de gelovigen en ongelovigen, de gematigden en ongematigden, de dromers, denkers en doeners.
Want ondanks de pas gekleefde en zinloos onderscheidende etiketten zijn we fundamenteel allemaal mensen.
Allemaal met een evenwichtsorgaan in hun hoofd,hoop ik.
Die zichzelf en de ander een evenwichtig leven wensen en gunnen.

Dat ernstig en speels uitbouwen daarin nam, neemt en zal het prettig gestoord volkje van Beeldenstorm in Kuregem het voortouw blijven nemen.
Via talrijke activiteiten willen we mensen laten nadenken over hun soortelijk en relatief gewicht en of dit al dan niet aan stabiliteit of labiliteit bijdraagt.
Beeldenstorm, als vrijzinnige vereniging, denkt net dat het de vrijzinninge uitgangspunten zijn: neutraliteit, vrij onderzoek, gelijkberechtiging, vrije meningsuiting en democratie die basisvoorwaarden zijn om een evenwichtige maatschapij die de rechten van ieder mens respecteert vorm te geven.
De verklaring van de Rechten van de mens die dit jaar haar 70e verjaardag viert.
Hoop dan ook met mij dat – in dit verkiezingsjaar en tijdens de volgende legisliatuur – de sociaal artistieke projecten de noodzakelijke vrijheid en bewegingsruimte krijgen om op een doorleefde creatieve manier haar doelpubliek te inspireren en aan te zetten naar zelfbevraging, sociaal engagement, eerlijkheid en grensoverschrijdend hartverwarmend, ongekunseld en fantastisch gedrag.

Beste Beeldenstorm sympathisanten, dierbare Nik,
Equilibre,
Et qui est libre ? Nous !
Balance
Bal Lancé
Alors on dance !

 

12 januari jaar onzes dames en heren 2018 ;-) Ivo Bryon

 

geen berichten meer mogelijk