“Nood breekt wet” – Ivo Bryon – Nieuwjaarsreceptie 2017

Goede avond lieve mensen

Een goed half jaar ben ik voorzitter van vzw Beeldenstorm en ik heb deze functie aanvaard, omdat de werking en filosofie van Beeldenstorm uitdraagt mij aan het hart ligt.
Beeldenstorm staat voor:

– Kansen scheppen voor creatie;
– Zoeken naar verbinding tussen de verschillen die leven in deze wijk; Kuregem.
– De sleutelbegrippen daartoe op Beeldenstorm zijn: kritisch denken, zoeken en twijfelen en opnieuw, en opnieuw en opnieuw.

Maar ook koppig voort roeien en trachten door te groeien, ook als het moeilijk gaat.

Dit alles met één doel voor ogen:
Kunst, integratie en emancipatie promoten als hefboom tot een betere wereld.

Binnen dit hoofddoel is het Beeldenstorm weer eens gelukt om behoorlijke prestaties te realiseren.
In Linking Ket, Beeldenstorms nieuwste initiatief werd dit nogmaals aangetoond.

Naast voorzitter van Beeldenstorm, speel ik directeur Academie Beeldende Kunsten van Anderlecht en weet dus wat er gebeurd op gebied van kunsteducatie in Vlaanderen en Brussel.
En eerlijk wat hier op Beeldenstorm gebeurt, is van uitzonderlijk hoge kwaliteit.
Beeldenstorm is een centrum van verbeelding dat zich in deze zogenaamd moeilijke buurt (en zelfs ver daarbuiten) manifesteert en in haar werking het steeds opneemt voor de kansarmen.
Beeldenstorm beoogt daarin een interculturele en intergenerationele dialoog en werking.
Beeldenstorm bekommert zich samen met het platform voor deeltijds kunstonderwijs ook over de kwaliteit van het kunstonderwijs in de Brusselse scholen.
Beeldenstorm biedt ook professionele kunstenaars een plaats en heeft daartoe hier in Kuregem een klank en filmstudio uitgebouwd. Gereputeerde muziekensembles weten deze accommodatie naar waarde te schatten en appreciëren ook de ondersteuning van het personeel van Beeldenstorm bij de realisatie van hun oeuvre.

  • 659 ateliersessies werden ingericht;
  • 3186 atelierparticipaties;
  • 5710 mensen genoten van een voorstelling of een toonmoment van Beeldenstorm.

Mooie cijfers.

Maar die cijfers staan voor blije en tevreden gezichtjes en gezichten in dit paradijslijk huis en thuis van Beeldenstorm.

Dit huis en thuis van Beeldenstorm.
Beste toehoorder.
Beeldenstorm is dit jaar 18 jaar oud geworden. De puberteit ontgroeit en de leeftijd van een volwassen organisatie bereikt.
Beeldenstorm is hier geboren en opgegroeid, een Kuregemse local, nauw verweven al wat en wie leeft in deze wijk.
Een volwassen organisatie met waardevolle doelstellingen en realisaties.

Maar dit geboortehuis en thuis van Beeldenstorm, deze uitzonderlijke mooie en pittoreske had in 2015 zoveel slijtage opgelopen dat het woord bouwvallig letterlijk genomen mag worden.
Omdat tussenkomsten van de eigenaar erg lang op zich lieten wachten.
Besloot Beeldenstorm volgens haar motto “nood breekt wet” het heft zelf in handen te nemen en investeerde een groot gedeelte van haar inkomsten uit de sociale economie in renovatie van het pand.
De realisatie van deze renovatie werd uitgevoerd door eigen personeel en door de schitterende ploeg van le mission Locale van Anderlecht. Ik neem graag het initiatief om met deze de ploeg van Jean Carlo met alle honneurs te bekleden.
Beeldenstorm hoopt echter op de verdere renovatie van dit pand en site.
Want zowel de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van Beeldenstorm is er van overtuigd dat Beeldenstorm in haar werking:

  • intercultureel en intergenerationeel
  • sociaal en artistiek
  • en diep verweven in de wijk

Net het stevige fundament en netwerk kan vormen voor een eventueel komende muzische basisschool.
Dat neemt niet weg dat Beeldenstorm de uitdaging aan om elders in het Brusselse een filiaal uit te bouwen, met glanzende oogjes tegemoet ziet.
De expertise die hier opgebouwd werd om in een “probleembuurt” een zo mooi project uit te bouwen. Dat is niet gratuite , laten we deze merite aub serieus nemen. Een inktvlek die zich spreidt. We zien er wel nog toekomst en vormen in.
Tenslotte, ere wie ere toekomt.
Aan al het personeel van Beeldenstorm, proficiat, dank u wel voor uw inzet, creativiteit en enthousiasme. Jullie maken dag op dag Beeldenstorm.
En Nik en Hilde , founding father and mother.
Nik artistiek en zakelijk directeur, zoals je jezelf licht ironisch altijd ondertekent.
De ernst van de hofnar, te zot en te bot bij momenten, maar je integere, warme en gedreven inzet.
Als voorzitter, als medestander als vriend .
In naam van zovelen dank u. Chapeau! Geef nooit op!
En met de woorden van T. Lau Zeg ik tegen jou en Beeldenstorm: “Ik hef het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen!”

Mag ik nu samen met u het glas heffen op een mooie en vooral gezonde toekomst voor ons allen.

 

Ivo Bryon – Nieuwjaarsreceptie 2017

geen berichten meer mogelijk