Kuregem • deel 3 • Verzet en deportatie / Cureghem • partie 3 • Resistance et deportation

[NL]

Kuregem • deel 3 • “Verzet en deportatie”

In deze publicatie ligt de focus op de talrijke verwijzingen die er rond verzet en deportatie zijn in Kuregem. Komen aan bod: de Joodse bevolking tijdens de jaren ‘30, de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog, de verschillende vormen van verzet, de deportatie naar de kampen, de uitsluiting, deportatie en uitroeiing van de Joden en de talrijke gedenkplaten voor overledenen in Kuregem. Bijzondere aandacht gaat er naar het Museum van de Belgische Weerstand en naar het Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België, die zich allebei in Kuregem bevinden. De publicatie wil eveneens een kleine bijdrage leveren om stil te staan bij wat er vandaag in de wereld gebeurt op het vlak van uitsluiting en xenofobie.

De publicatie is verkrijgbaar aan de prijs van 8,95 euro incl. verzending via dirkdca/at/gmail/dot/com. 

download de brochure: Kuregem – deel 3 – Verzet en deportatie

Kuregem • deel 3 • Verzet en deportatie

 

[FR]

Cureghem • partie 3 • “Résistance et déportation”

Dans cette publication, l’accent est mis sur les nombreuses références que l’on trouve à Cureghem à propos de la résistance et de la déportation. Il y sera question de la population juive durant les années 30, de l’occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale, des diverses formes de résistance, de la déportation vers les camps, de l’exclusion, de la déportation et de l’extermination des juifs et des nombreuses plaques commémoratives de personnes décédées que l’on peut voir à Cureghem. Une attention particulière au Musée de la Résistance de Belgique et au Mémorial National des Martyrs Juifs de Belgique, qui se situent tous les deux à Cureghem. On s’arrêtera également un instant sur ce qui se passe actuellement dans le monde sur les plans de l’exclusion et de la xénophobie.

On peut obtenir la publication au prix de 8,95 euro y compris les frais d’envoi en s’adressant à dirkdca/at/gmail/dot/com. 

têlêcharger la brochure: Cureghem – partie 3 – Resistance et deportation

Cureghem • partie 3 • Resistance et deportation

 

geen berichten meer mogelijk